52/2021 Sb.Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. února 2021 Autor předpisu:
Přijato: 5. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

52

VYHLÁŠKA

ze dne 5. února 2021

o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 44 odst. 9 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 51/2021 Sb.:

§ 1

Vzor tiskopisu

Vzor tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Ministr:

Hamáček v. r.

Příloha k vyhlášce č. 52/2021 Sb.

Vzor tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Příloha PDF (84 kB)
MENU