50/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

ZÁKON
ze dne 28. ledna 2021,
kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 197/2017 Sb. a zákona č. 100/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se číslice „2018, 2019 a 2020“ nahrazují číslicemi „2021, 2022 a 2023“.

        2.  V § 2 písm. b) se číslice „2018, 2019 a 2020“ nahrazují číslicemi „2021, 2022 a 2023“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU