46/2021 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 5. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
46

VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2021
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického bez odborného dohledu

a)   indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

b)   provádět předanestetické vyšetření pacientů s anesteziologickým rizikem podle klasifikace ASA ve stupni I a II, zhodnocení rizika, připravit pacienta k operačnímu výkonu, stanovit plán anesteziologické péče,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU