44/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 1. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
44

VYHLÁŠKA
ze dne 1. února 2021,
kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod        Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, se mění takto:

        1.  V § 2 písm. c) se za slova „nádrž na“ vkládá slovo „vodním“, slovo „a“ za slovem „rybník“ se nahrazuje čárkou a za slova „umělé jezero“ se vkládají slova „a zatopený prostor po těžbě“.

        2.  V § 3 odst. 1 se za slova „vodních toků2)“ vkládají slova „nebo nad jiným soustředěním povrchové vody v určitém prostředí“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU