43/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 019 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 25. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 5. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. ledna 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

  1.
Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 16. 12. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.
  2.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 14. 1. 2021 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky
a
. . .

Zavřít
MENU