42/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 %

Částka: 019 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. února 2021 Nabývá účinnosti: 10. 2. 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 12. 11. 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
42

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. února 2021,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 %        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2021–2024, 0,00 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

  1.
Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
. . .

Zavřít
MENU