12/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)

Částka: 007 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 11. ledna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 12. ledna 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 22. ledna 2021
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Novely předpisu

22/2021 Sb.(23. ledna 2021);

Výchozí předpisy

110/1998 Sb. - v souladu s čl. 5 a 6; 240/2000 Sb. - ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6; 391/2020 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

12

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. ledna 2021 č. 33

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 12. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

I

zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 nachází na území České republiky;

II

ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

MENU