9/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)

Částka: 006 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 7. ledna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

595/2020 Sb.; 596/2020 Sb.; 598/2020 Sb.; 599/2020 Sb.;

Výchozí předpisy

110/1998 Sb. - v souladu s čl. 5 a 6; 240/2000 Sb. - ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6; 391/2020 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

9

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. ledna 2021 č. 12

o změně krizových opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti:

1

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášeného pod č. 595/2020 Sb.,

2

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376, vyhlášeného pod č. 596/2020 Sb.,

3

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1378, vyhlášeného pod č. 598/2020 Sb.,

4

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, vyhlášeného pod č. 599/2020 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

MENU