3/2021 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. ledna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 22. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

3

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2020

o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 12b odst. 5 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 117/2020 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

Vzory průkazů průvodců

(1) Vzor průkazu průvodce I. stupně podle § 12a písm. a) zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor průkazu průvodce II. stupně podle § 12a písm. b) zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2021 Sb.

Vzor Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu I. stupně bez odborné způsobilosti

Příloha PDF (3376 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2021 Sb.

Vzor Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně s odbornou způsobilostí

Příloha PDF (3681 kB)
MENU