40/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka: 027 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
40

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1999 byla v Harare podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. listopadu 2021.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Příloha PDF (5743 kB)


MENU