39/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Částka: 026 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. května 2020 Nabývá účinnosti: 10. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2020 byla v Bruselu přijata Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, 10. listopadu 2021.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 29. srpna 2020. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce  2 téhož článku dne 10. prosince 2021.

        V souladu s článkem 2 odst. 1 Dohody dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývají platnosti tyto dohody:

. . .

Zavřít
MENU