38/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

Částka: 025 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. listopadu 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. října 2021 Nabývá účinnosti: 6. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2021 byla v Brně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 13.1 dnem podpisu.

        Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE INDUSTRY AND LOGISTICS
Příloha PDF (244 kB)


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU PÁKISTÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO PRŮMYSLU A LOGISTIKY
. . .

Zavřít
MENU