35/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. listopadu 2014 byl souladu s článkem 6 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii1) přijat v Bruselu Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii2).

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 2. srpna 2020 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

        České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

. . .

Zavřít
MENU