33/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. března 2007 Nabývá účinnosti: 23. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
33

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením1).

        Jménem České republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 30. března 2007.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 24. srpna 2021.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce  2 téhož článku dne 23. září 2021.

        Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU