14/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
14

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2019 byla v Tbilisi podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 1. března 2021.

        České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.SMLOUVA mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Příloha PDF (537 kB)


AGREEMENT between the Czech Republic and Georgia on Cooperation in Combating Crime
Příloha PDF (560 kB)

MENU