13/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 9. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2012 byla v Ženevě přijata změna přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)1).

        Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí této změny.

        Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 2 a s odkazem na článek 13 odst. 4 Protokolu dne 9. ledna 2014 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou reubliku.

        Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
_______________________________
1)
Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatá dne 13. listopadu 1979 v Ženevě, byla vyhlášena pod č. 5/1985 Sb.
. . .

Zavřít
MENU