11/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2016

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. října 2016 Nabývá účinnosti: 5. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb.m.s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb.m.s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 2016 v Portoroži byly na 66. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1).

        Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí těchto změn.

        Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 5. února 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

. . .

Zavřít
MENU