6/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Částka: 004 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 20. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2016 byla v Santo Domingu přijata Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána dne 7. listopadu 2018 v Bruselu.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 21. ledna 2021.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 odst. 1 dne 17. května 2019 a pro Českou republiku vstupuje v platnost dne 20. února 2021.

        České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

. . .

Zavřít
MENU