4/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Částka: 003 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. července 2014 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2012 byla v Dauhá přijata změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu1).

        Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přijetí změny Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 11. července 2014, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Kjótského protokolu, dne 21. prosince 2017.

        Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 2 a na základě článku 20 odst. 4 Kjótského protokolu dne 31. prosince 2020 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU