608/2020 Sb.Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

Částka: 245 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
608

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2020,
o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnos ti        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích:


§ 1
Potřebná úroveň znalosti českého jazyka

        K výkonu tlumočnické činnosti se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


§ 2
Rovnocenné jazykové zkoušky

        Rovnocennými jazykovými zkouškami ke zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka jsou

a)   jednotlivá zkouška nebo zkoušky, které svým obsahem a formou odpovídají maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury podle školského zákona1),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Potřebná úroveň znalosti českého jazyka
§ 2 - Rovnocenné jazykové zkoušky
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU