604/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 244 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
604

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 450/2008 Sb., nařízení vlády č. 460/2011 Sb. a nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V části 1. dílu 1.2. v 1. tarifní třídě se na konci textu bodu 4 doplňují slova „a při doručování písemností“.

        2.  V části 1. dílu 1.2. 2. tarifní třída včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU