600/2020 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Částka: 243 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
600

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2020
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2021 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 488 336 029 790 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 808 336 029 790 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 320 000 000 000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 18 783 830 871 Kč a změnou stavu státního dluhu o 301 216 169 129 Kč.

        (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

        (3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - UKAZATELE KAPITOL
Příloha č. 5 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
Příloha č. 9 - SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2020 PODLE § 3 ODST. 2 ZÁKONA Č. 600/2020 Sb.
Zavřít
MENU