592/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 241 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
592

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb., vyhlášky č. 343/2015 Sb. a vyhlášky č. 323/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. o) se číslo „16“ nahrazuje číslem „1“.

        2.  V § 1 písm. r) se slova „a bažant královský – kohout slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna do 31. prosince“ nahrazují slovy „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského – kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU