583/2020 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Částka: 239 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
583

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2020,
kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 2j odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 403/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, přikládané k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracované v omezeném rozsahu.


§ 2

        (1)  Podrobnosti obsahu dokumentace, zpracované v omezeném rozsahu, pro vydání společného povolení

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (v omezeném rozsahu)
Příloha č. 2 - Podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby pozemní komunikace (v omezeném rozsahu)
Zavřít
MENU