582/2020 Sb.Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

Částka: 238 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
582

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2020
o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb., k provedení § 66a odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

        (1)  Informace pro zajištění srovnávacího nástroje předává podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „povinný subjekt“) Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) k těmto druhům služeb pro spotřebitele:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha - Rozsah informací k jednotlivým druhům služeb
Zavřít
MENU