580/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Částka: 238 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
580

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2020,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení        Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        (1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc částku:
 
 Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
 
 jedna 
2 128
 dvě 
2 912
 tři 
3 808
 čtyři a více 
4 592

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU