573/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Částka: 235 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Přijato: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
573

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby        Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:Čl. I

        V příloze k vyhlášce č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby, část 5. zní:


5. Zdravotnictví

Odvětvová kritéria Dopadová kritéria
Druh služby Druh subjektu Speciální kritéria druhu subjektu
5.1. Poskytování zdravotních služeb Poskytovatel zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách a) Celkový počet akutních lůžek v posledních třech kalendářních letech nejméně 400,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU