571/2020 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Částka: 235 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu
Přijato: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
571

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2020,
kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a § 6d odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 526/2020 Sb.:


§ 1

        (1)  Výše poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Výše poplatku za přístup do databáze na 6 a 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (3)  Výše poplatku za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výše poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů
Příloha č. 2 - Výše poplatku za přístup do databáze
Příloha č. 3 - Výše poplatku za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
Zavřít
MENU