570/2020 Sb.Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Částka: 235 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
570

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2020
o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry        Ministerstvo financí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 129b odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti povinnou osobou vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“).


§ 2

Povinná osoba

        Pro účely této vyhlášky se povinnou osobou rozumí

a)   obchodník s cennými papíry,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Povinná osoba
§ 3 - Předkládání informace o výši majetku zákazníků
§ 4 - Opravy a změny v předložených informacích
§ 5 - Způsob a forma předávání informací
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU