569/2020 Sb.Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 234 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
569

ZÁKON
ze dne 16. prosince 2020
o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl 539/2020 na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKU PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVANÝM OSOBÁM TĚMITO LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY


§ 1

Distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19

        (1)  Ministerstvo zdravotnictví je za účelem zajištění očkování pacientů na území České republiky proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS CoV-2 (dále jen „onemocnění COVID-19“) oprávněno zajistit distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízených z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech.

        (2)  Ministerstvo zdravotnictví může zajistit distribuci léčivého přípravku podle odstavce  1 prostřednictvím distributora podle zákona o léčivech1) vybraného společně zdravotními pojišťovnami provádějícími veřejné zdravotní pojištění.

        (3)  Požadavky v oblasti povolování distribuce léčivých přípravků stanovené zákonem o léčivech1) se na činnost Ministerstva zdravotnictví podle odstavců 1 a 2 nevztahují v případě, že provádí pouze obstarávání léčivého přípravku podle odstavce  1 a jeho obchodní převod.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKU PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVANÝM OSOBÁM TĚMITO LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY
§ 1 - Distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19
§ 2 - Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 4  
Zavřít
MENU