565/2020 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Částka: 232 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
565

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2020
o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny        Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:


§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví

a)   odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „způsobilé odvětví“),

b)   pravidla pro určování výše kompenzací podle § 11 zákona,

c)   provozní údaje předkládané ministerstvu podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona,

d)   podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace (dále jen „žádost“) a vzor jejího formuláře a

e)   postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   výrobním zařízením stacionární technická jednotka, v níž se vyrábí výrobky spadající do způsobilého odvětví,

b)   cenou forwardu na povolenky prostý průměr denních závěrečných nabídkových cen jednoročního forwardu s dodáním povolenek v prosinci roku, za který se kompenzace poskytuje, sledovaných na burze European Energy Exchange v období od 1. ledna do 31. prosince roku, jenž předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, a přepočtených na koruny české podle středního kurzu České národní banky v den kotace,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Způsobilá odvětví
§ 4 - Pravidla pro určování výše kompenzace
§ 5  
§ 6 - Provozní údaje
§ 7 - Žádost
§ 8 - Postup při zprostředkování vyplácení kompenzace
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Způsobilá odvětví
Příloha č. 2 - Referenční úrovně energetické účinnosti výrobků
Příloha č. 3 - Formulář žádosti
Zavřít
MENU