559/2020 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

Částka: 229 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 15. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
559

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2020
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického bez odborného dohledu provádět

a)   vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě,

b)   vyšetření zadního segmentu oka přímou a nepřímou oftalmoskopií a biomikroskopicky,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU