555/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Částka: 229 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
555

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020, se mění takto:

        1.  V názvu nařízení vlády se slova „v období do 31. prosince 2020“ zrušují.

        2.  V § 3 odst. 2 se slova „31. prosince 2020“ nahrazují slovy „30. června 2021“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU