551/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2020, č. 9/2020 a č. 10/2020)

Částka: 225 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 9. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
551

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 9. prosince 2020
o vydání cenových rozhodnutí        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2020 ze dne 27. listopadu 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

. . .

Zavřít
MENU