529/2020 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)

Částka: 219 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 11. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
529

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 11. prosince 2020
o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB)
a Číselníku městských částí (CISMC)        Český statistický úřad oznamuje, že se s účinností od 1. ledna 2021 ruší sdělení Českého statistického úřadu č. 364/2002 Sb., ze dne 23. července 2002, o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC).


Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

MENU