525/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Částka: 217 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
525

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o formulářových podáních pro daně z příjmů        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů

a)   podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)   formát elektronického formulářového podání a

c)   vzor formulářového podání.


§ 2

Vzory formulářových podání

        (1)  Vzor

a)   přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzory formulářových podání
§ 3 - Formulářové podání podané elektronicky
§ 4 - Formát formulářového podání
§ 5 - Společná ustanovení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)
Příloha č. 2 - Vzor přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Příloha č. 3 - Vzor vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Příloha č. 4 - Vzor vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob
Příloha č. 5 - Vzor přiznání k dani z příjmů právnických osob
Příloha č. 6 - Vzor hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
Příloha č. 7 - Vzor přihlášky k registraci pro fyzické osoby
Příloha č. 8 - Vzor přihlášky k registraci pro právnické osoby
Příloha č. 9 - Vzor přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny
Příloha č. 10 - Vzor oznámení o změně registračních údajů
Příloha č. 11 - Vzor žádosti o zrušení registrace
Zavřít
MENU