524/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 216 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
524

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění


Čl. I


        Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:


        1.  V § 56 odst. 6 se číslo „42“ nahrazuje číslem „43“.


        2.  V § 120 odstavec  6 zní:

        „(6)  Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které vzniklo podle odstavce  4, zaniká, neoznámí-li tento samostatný zprostředkovatel České národní bance prostřednictvím aplikace České národní banky pro registraci subjektů do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU