518/2020 Sb.Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

Částka: 213 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2020 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 7. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
518

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. 38/2004 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy


        Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání informací o činnosti zprostředkovatelem finančních služeb České národní bance.


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený zprostředkovatelem finančních služeb označený jako výkaz ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“,

b)   zprostředkovatelem finančních služeb samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění, investiční zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Výkaz zprostředkovatele finančních služeb
§ 4 - Předkládání výkazů
§ 5 - Opravy a změny ve výkazech
§ 6 - Účinnost
Příloha - Obsah výkazu zprostředkovatele finančních služeb
Zavřít
MENU