510/2020 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Částka: 209 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 4. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 462/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
510

VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2020
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2021 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.Příloha k vyhlášce č. 510/2020 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021
Příloha PDF (233 kB)


MENU