508/2020 Sb.Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

Částka: 207 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
508

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020
o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 157 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 255/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   výši a způsob určení odměny konzultanta přibraného orgánem činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,

b)   výši a způsob určení náhrady účelně vynaložených hotových výdajů konzultanta a

c)   způsob výplaty odměny podle písmene a) a náhrady hotových výdajů podle písmene b).


§ 2

Odměna konzultanta

        (1)  Konzultantovi náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na poskytnutí odborné pomoci odměna ve výši 150 až 225 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Odměna konzultanta
§ 3 - Krácení a odepření odměny
§ 4 - Zvýšení odměny
§ 5 - Náhrada hotových výdajů
§ 6 - Způsob výplaty
§ 7 - Účinnost
Příloha - Paušální částka náhrady hotových výdajů za vybrané položky
Zavřít
MENU