505/2020 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

Částka: 207 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
505

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020,
kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví



        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon“):


§ 1

        (1)  Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti nebo absolvovat specializační studium podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona včetně uvedení toho, o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů
Příloha č. 2 - Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti, nebo absolvovat specializační studium, a pro které je nutno doložit získání osvědčení vydané profesní komorou
Zavřít
MENU