502/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 206 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
502

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020,
kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:


Čl. I

        Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb., vyhlášky č. 359/2017 Sb. a vyhlášky č. 194/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 odst. 2 větě první se slova „z mořeného kovu“ nahrazují slovy „výšivkou provedenou zlatou nebo stříbrnou vyšívací nití“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU