497/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka: 203 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
497

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 16. listopadu 2020
o vydání cenových rozhodnutí        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 5/2020 ze dne 29. září 2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, dále cenové rozhodnutí č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie, a cenové rozhodnutí č. 7/2020 ze dne 30. září 2020, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

. . .

Zavřít
MENU