490/2020 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 201 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 23. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
490

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2020,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů        Český statistický úřad stanoví podle § 28 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 3 a § 22 odst. 2:


§ 1

Vzory sčítacích formulářů

        Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Přístup k elektronickému formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění

        (1)  Elektronický formulář Český statistický úřad zpřístupní prostřednictvím

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vzory sčítacích formulářů
§ 2 - Přístup k elektronickému formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění
§ 3 - Vzor průkazu sčítacího komisaře
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě
Příloha č. 2 - Vzor průkazu sčítacího komisaře
Zavřít
MENU