480/2020 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Částka: 195 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. listopadu 2020 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 20. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2020
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitosti a způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku
§ 3 - Náležitosti potvrzení o úhradě časového poplatku
§ 4 - Způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku
§ 5 - Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha - Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
Zavřít
MENU