479/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Částka: 195 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. listopadu 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
479

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

        2.  § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:


㤠2

Výše časového poplatku

        (1)  Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění, nejde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, činí

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU