469/2020 Sb.Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 193 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
469

ZÁKON
ze dne 13. listopadu 2020
o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O JEDNORÁZOVÉM PŘÍSPĚVKU DŮCHODCI V ROCE 2020


§ 1

        Jednorázový příspěvek důchodci (dále jen „příspěvek“) poskytne stát poživatelům důchodů jako finanční výpomoc.


§ 2

        (1)  Nárok na příspěvek má fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění podle českých právních předpisů (dále jen „důchod“) na základě žádosti podané před 1. prosincem 2020 ode dne, který spadá do období před 1. prosinec 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval aspoň po část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl. Podmínka, že v listopadu 2020 nárok na výplatu důchodu trval a nezanikl, se považuje za splněnou, pokud před 1. prosincem 2020 zanikl nárok na důchod podle § 58 odst. 1 nebo § 61a zákona o důchodovém pojištění z důvodu vzniku nároku na výplatu jiného důchodu a nárok na výplatu tohoto jiného důchodu trval do konce listopadu 2020; jde-li o zánik nároku na invalidní důchod podle § 58 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, považuje se přitom za splněnou i podmínka podání žádosti o přiznání důchodu před 1. prosincem 2020.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O JEDNORÁZOVÉM PŘÍSPĚVKU DŮCHODCI V ROCE 2020
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU