458/2020 Sb.Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Částka: 187 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
458

VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot

a)   podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)   formát elektronického formulářového podání a

c)   vzor formulářového podání.


§ 2

Vzory formulářových podání

        (1)  Vzor

a)   přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)   přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)   přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)   přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)   přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)    přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzory formulářových podání
§ 3 - Formulářové podání podané elektronicky
§ 4 - Formát formulářového podání
§ 5 - Společná ustanovení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor přiznání ke spotřební dani (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 2 - Vzor přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 3 - Vzor přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 4 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 5 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 6 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona o spotřebních daních (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 7 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 8 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 9 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 10 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 11 - Vzor přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 12 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 13 - Vzor přihlášky k registraci pro fyzické osoby (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 14 - Vzor přihlášky k registraci pro právnické osoby (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 15 - Vzor přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 16 - Vzor přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 17 - Vzor přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 18 - Vzor přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 19 - Vzor přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 20 - Vzor oznámení o změně registračních údajů a žádosti o zrušení registrace (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 21 - Vzor oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 22 - Vzor oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 23 - Vzor oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádosti o zrušení registrace (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 24 - Vzor oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádosti o zrušení registrace (není v digitální podobě - bude doplněno)
Zavřít
MENU