457/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Částka: 186 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
457

VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty

a)   podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)   formát elektronického formulářového podání a

c)   vzor formulářového podání.


§ 2

Vzory formulářových podání

        (1)  Vzor

a)   přiznání k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)   přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzory formulářových podání
§ 3 - Formulářové podání podané elektronicky
§ 4 - Formát formulářového podání
§ 5 - Společná ustanovení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor přiznání k dani z přidané hodnoty
Příloha č. 2 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty
Příloha č. 3 - Vzor hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie
Příloha č. 4 - Vzor hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie
Příloha č. 5 - Vzor souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
Příloha č. 6 - Vzor přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty
Příloha č. 7 - Vzor přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádosti o přistoupení do skupiny a oznámení o přistoupení do skupiny
Příloha č. 8 - Vzor žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
Příloha č. 9 - Vzor žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii)
Příloha č. 10 - Vzor žádosti o zrušení registrace skupiny a žádosti o vystoupení člena ze skupiny a oznámení nesplnění podmínek skupiny
Zavřít
MENU