456/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Částka: 185 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z nemovitých věcí

a)   podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)   formát elektronického formulářového podání a

c)   vzor formulářového podání.


§ 2

Vzor formulářového podání

        Vzor přiznání k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

        Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzor formulářového podání
§ 3 - Formulářové podání podané elektronicky
§ 4 - Formát formulářového podání
§ 5 - Společná ustanovení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha k vyhlášce - Vzor přiznání k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k jeho vyplnění
Zavřít
MENU